Heeft u thuis een muziekinstrument dat u niet meer gebruikt?

Schenk het aan het Instrumentenfonds of geef het ons in bruikleen.

Huur een instrument

Bij het Instrumentenfonds De Rivieren kunnen muziekverenigingen en professionele muziekdocenten uit de regio instrumenten huren.

De instrumenten kunnen worden ingezet voor: 

• cursussen voortgezet instrumentaal onderwijs (VIO)
• primair en voortgezet onderwijs
• buitenschoolse opvang (BSO)
• muziekverenigingen
• bijzondere muziekprojecten

De instrumenten worden gratis ter beschikking gesteld voor introductiecursussen in de groepen 3 t/m 5 van het basisonderwijs. Daarnaast heeft het fonds budget beschikbaar voor ondersteuning van gekwalificeerde muziekdocenten.

Bekijk ons aanbod

 

Het Instrumentenfonds ontving in 2018 steun van:

aadenhaanstichtinggemeente gorinchemrivierenlandfondsinner wheel